Opphavs­rett

Opphavs­rett

1. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

Boken gir en solid og etterlengtet fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner.

Forfatteren redegjør for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og fremstiller hovedtrekkene i åndsverklovens regler i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet.

Følgende har blitt sagt om boken:

«Detta är utan tvekan det mest framstående verket i Norden om upphavsrätten sedan Ragnar Knophs Åndsretten utkom i Oslo 1936. Det är en särdeles värdig efterföljare.»

— Gunnar Karnell i Lov og Rett nr.10/09

«Bogen er aldeles fremragende. (…) Som læser føler man, at man bliver taget i hånden og ført sikkert igennem den ophavsretlige verden. Tilmed bliver man med jævne mellemrum underholdt af lune bemærkninger. Rognstad giver mange eksempler på, hvordan reglerne skal forstås, både praktiske eksempler og domme fra retspraksis, men uden at forfalde til unødige afstikkere eller overdreven detailrytteri. Der perspektiveres, uden at overblikket mistes. Samtidig forholder Rognstad sig sundt kritisk til såvel diverse domme som anden ophavsretslitteratur.»

— Peter Schønning i Ugeskrift for Retsvæsen

«Det siger derfor noget om Rognstads pædagogiske og fremstillingsmæssige evner, at opgaven til fulde er lykkedes. Denne bog er virkelig for alle, som gerne vil vide noget (mere) om ophavsret, og jeg er sikker på, at man både som grøn nybegynder og som garvet veteran vil kunne finde masser af værdifuld viden i denne aldeles glimrende bog. […​] Rognstads gennomgang og diskussion er forbilledlig klar og præcis, og han får kroget alle de store fiske. (…) Der er tale om en særdeles vellykket og imponerende bog. Det nye nordiske standardværk.»

— Jens Schovsbo i Tidsskrift for Rettsvitenskap 4-5/2010

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2009
 • Sider:
  464
 • Utgave:
  1. utgave

Andre utgaver av denne boken