Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad

Professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1999.

Rognstad er professor i rettsvitenskap ved UiO. Hans forskning er fokusert på immaterialrett, europarett, konkurranserett, markedsrett og avtalerett.

Rognstad ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1992, før han fortsatte i stilling som universitetsstipendiat ved Senter for Europarett (UiO) frem til 1998 og et år som universitetslektor samme sted i 1999. Samme året ble han dr. juris på avhandlingen «Spredning av verkseksemplar om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk».

I perioden 1999 til 2001 praktiserte Rognstad som advokat i Thommessen Krefting Greve Lund Advfa, før han igjen returnerte til akademia og UiO. Han ble ansatt som førsteamanuensis i 2001, men ble utnevnt til professor ved Institutt for privatrett allerede året etter. Fra 2004 til 2007 var Rognstad nestleder ved instituttet, og i 2008 gikk han inn i rollen som leder.

Rognstad har tatt på seg en rekke verv. Han var tidligere leder i Markedsrådet (2005–2008), Kildebrukutvalget (2005–2006) og norsk redaktør for Nordiskt Immateriellt Rättskydd (NIR) i perioden 2002 til 2005. Han er styremedlem i Norsk Forening for Opphavsrett (fra 1999), Norsk redaksjonsmedlem i Scandinavian Studies of Law (fra 2003), medlem av redaksjonskomiteen, NIR (fra 2005), rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (fra 2002) og leder for Vederlagsnemnda (fra 2000.) Rognstad har også vært medlem av arbeidsgruppe for ”Information Property” under Trento Common Core Project siden 2004.

Han er forfatter av flere bøker og artikler publisert både i Norge og internasjonalt. I 2018 kom boken Property Aspects of Intellectual Property utgitt av Cambridge University Press, og i 2019 kom andreutgaven av Opphavsrett, hvor Birger S. Lassen også er bidragsyter. Rognstad er også aktuell med et nytt prosjekt om EØS-rett.

Bøker av Ole-Andreas Rognstad

  • Rognstad, Ole-Andreas og Birger S. Lassen, Opphavsrett, 2. utg., Universitetsforlaget 2019.
  • Rognstad, Ole-Andreas, Property Aspects of Intellectual Property, Cambridge University Press 2018.
  • Tønnesson, Johan mfl., God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger, Institutt for privatrett 2013.
  • Sejersted, Fredrik mfl. EØS-rett, 3. utg. Universitetsforlaget 2011.
  • Rognstad, Ole-Andreas og Birger S. Lassen, Opphavsrett, Universitetsforlaget 2009.
  • Rognstad, Ole-Andreas, Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett, Nordisk Ministerråd 2004.
  • Rognstad, Ole-Andreas, Spredning av verkseksemplar: om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk, Cappelen Akademisk 1999.

Les mer her

Fagbøker

Artikler