Oreignings­loven

Oreignings­loven

Kommentar­utgave

3. utgave

I den tredje utgaven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til oreigningsloven av 1959.

Det er gått 25 år siden annen utgave av Oreigningsloven med kommentarer ble utgitt. I denne perioden har det skjedd en rekke lovendringer som har betydning for anvendelsen av oreigningsloven, i tillegg til en omfattende retts- og forvaltningspraksis. Kommentarutgaven er utstyrt med fyldig lov-, doms- og stikkordregister, og den inneholder også de forskriftene som er gitt i medhold av oreigningsloven. Forskriftene er kommentert under de enkelte paragrafene i loven hvor dette er naturlig.

Papirutgaver av kommentaren