Politi­strategi

Politi­strategi

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

Rolf B. Wegner skriver om hvordan politiet gjennom systematisk strategisk tenkning og planlegging kan bli mer effektive i arbeidet med å bekjempe kriminalitet og ivareta publikums trygghet.

For første gang er det skrevet en bok om hvordan politiet gjennom systematisk strategisk tenkning og planlegging kan bli mer effektive i arbeidet med å bekjempe kriminalitet og ivareta publikums trygghet. Bokens første del er en teoretisk fremstilling av politistrategi. Bokens andre del beskriver politistrategi i praksis, dvs. anvendt ved bekjempelse av alvorlige kriminalitetsproblemer.

Boken henvender seg i første rekke til ledersjiktet i politiet, samt annet politipersonell som har ansvar for strategiske prosesser. Også personer utenfor politi- og lensmannsetaten som er interessert i politiets oppgaveløsning i samfunnet, vil ha nytte av boken.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2007
 • Sider:
  248
 • Utgave:
  1. utgave