Skatte-ABC

Skatte-ABC

1. utgave

Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene.

Skatte-ABC utgis nå bare elektronisk. Skatte-ABC 2019 beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2019, og skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 11. juni 2019.

Skatte-ABC het tidligere Lignings-ABC.

Andre utgaver av denne boken