Skatte-ABC

Skatte-ABC

2. utgave

Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene.

Skatte-ABC utgis bare elektronisk. Skatte-ABC 2020 beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2020, og skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 10. juni 2020.

Andre utgaver av denne boken