Skatte-ABC

Skatte-ABC

3. utgave

Skatte-ABC 2020/2021 er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene.

Boken beskriver de materielle reglene for formues- og inntektsskatt som gjelder for inntektsåret 2020, samt endringer som gjelder inntektsåret 2021. Boken skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 26. november 2020.

Andre utgaver av denne boken