Skatte­forvaltnings­loven

Skatte­forvaltnings­loven

Kommentar­utgave

Denne lovkommentaren inneholder skatteforvaltningsloven med forskrifter. Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra det private næringsliv og skatteforvaltningen.

Boken er det sentrale hjelpemiddel ved behandlingen av spørsmål i tilknytning til skatteforvaltningsloven.

Papirutgaver av kommentaren