Marianne Brockmann Bugge

Marianne Brockmann Bugge

Partner i RSM Advokatfirma.
Cand.jur. 1992.

Bugge ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1992. Som fersk jurist startet hun sin karriere i Skattedirektoratet (1993–1996). I denne perioden var hun fire måneder i European Commission’s Taxation and Customs Union Directorate-General i Brussel. I 1996 gikk hun over til Finansdepartementet, først som rådgiver og senere lovrådgiver. I løpet av sine syv år her hadde hun blant annet en sentral rolle i arbeidet med merverdiavgiftsreformen i 2001 .

Fra 2003 til 2007 var Bugge advokat i BA-HR, før hun gikk over til Norske film- og TV- produsenters forening , også her som advokat i perioden 2007 til 2010. Bugge ble deretter partner i advokatfirmaet Harboe & Co i 2011, hvor hun primært arbeidet med merverdiavgift. Hun har vært medlem i Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett i tretten år, hvorav åtte som leder. Fra august 2017 har Bugge vært partner i RSM Advokatfirma.

Sammen med Einar Harboe har Bugge forfattet Skatteforvaltningen. Kommentarutgave, utgitt i 2017 på Universitetsforlaget.

Bøker av Marianne Brockmann Bugge

  • Harboe, Einar og Marianne Brockmann Bugge, Skatteforvaltningen. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2017.

Fagbøker