Sui Generis

Sui Generis

Fest­skrift til Stein Evju

Stein Evju fyller 70 år den 30. oktober 2016. Han har vært aktiv som forsker, foreleser og dommer.

Evju har siden 2004 vært professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Med tittelen «Sui generis» vil redaksjonskomiteen fremheve den særstilling i, og betydning for, norsk arbeidsrett som han har hatt i mer enn tre tiår.

Festskriftet har 69 artikler av 78 bidragsytere fra nær og fjern.