Omfattende oppdatering av lovkommentaren til tvisteloven

Forfatterne har gjennomgått lovkommentaren som nå er ajourført per 1. mars 2021. I høst ventes en ny ajourføring.

Den ajourførte kommentaren er kun tilgjengelig her på Juridika.

Få tilgang til denne, og vårt omfattende juridiske bibliotek, jussnyheter og podkast i dag!

Kom i gang nå!
fra1191,-

Pris per måned for enkeltperson ved årlig betaling. Du kan betale med kort.

Tvisteloven representerer den største alminnelige prosessreformen på nær 100 år. I dette verket kommenteres hver enkelt paragraf i loven.

Tvisteloven bygger på grunnleggende prosessprinsipper i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6, og har fokus på en sakstilpasset behandling og en dommerstyrt prosess. Den har nye regler om mekling, om behandling av mindre krav og om gruppesøksmål. Systematikken er ny, og det introduseres en rekke nye begreper.

Forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf i loven, blant annet i lys av den omfattende rettspraksis som er kommet til etter at den trådte i kraft. Etter hver bestemmelse er det tatt inn henvisninger til relevante forarbeider og til korresponderende bestemmelser i tvistemålsloven. I tillegg har forfatterne utarbeidet to lovspeil. Det ene gir en samlet oversikt over samtlige bestemmelser i den nye loven og hvilke bestemmelser de tilsvarer i den gamle loven. Det andre tar utgangspunkt i den gamle loven og viser hvor tilsvarende paragrafer er å finne i den nye loven.

Papirutgaver av kommentaren