Konkurranse­begrensninger i arbeids­forhold

Konkurranse­begrensninger i arbeids­forhold

1. utgave

Les boken
lockedCreated with Sketch.
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.

Bokens hovedtema er hvilke begrensninger som gjelder for arbeidstakeres adgang til å drive virksomhet i konkurranse med en nåværende eller tidligere arbeidsgiver.

Så lenge arbeidsforholdet består, vil den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold i stor utstrekning begrense arbeidstakeres adgang til å drive konkurrerende virksomhet. Etter at arbeidsforholdet er opphørt, er det konkurransebegrensende avtaler i form av konkurranseklausuler og/eller kundeklausuler som utgjør den viktigste begrensningen. De nye reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A om slike klausuler er viet bred plass sammen med blant annet krav om erstatning og begjæring om midlertidig forføyning.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2016
 • ISBN:
  9788215020174
 • Sider:
  560
 • Utgave:
  1. utgave