Konkurranse­begrensninger i arbeids­forhold

Les boken
lockedCreated with Sketch.
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.

Bokens hovedtema er hvilke begrensninger som gjelder for arbeidstakeres adgang til å drive virksomhet i konkurranse med en nåværende eller tidligere arbeidsgiver.

Så lenge arbeidsforholdet består, vil den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold i stor utstrekning begrense arbeidstakeres adgang til å drive konkurrerende virksomhet. Etter at arbeidsforholdet er opphørt, er det konkurransebegrensende avtaler i form av konkurranseklausuler og/eller kundeklausuler som utgjør den viktigste begrensningen. De nye reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A om slike klausuler er viet bred plass sammen med blant annet krav om erstatning og begjæring om midlertidig forføyning.

  • Fagområde:
  • Utgivelsesår:2016
  • ISBN:9788215020174
  • Sider:560
  • Utgave:1. utgave