Alex Borch

Alex Borch

Partner i Advokatfirmaet Hjort.

Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett, samt profesjons- og styreansvar. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingretten og lagmannsretten, samt møterett for Høyesterett.

Etter at han ble cand.jur. i 1993, var Borch førstekonsulent og fungerende lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Fra 1997 til 2006 var han advokat i firmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, før han ble partner i Hjort (2007). Borch fikk møterett for Høyesterett i 2011.

Advokatfirmaet Hjort utarbeidet i 2008 en utredning på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Utredningen gjorde rede for ulike typer avtaleklausuler som blir brukt av virksomheter som vil verne seg mot konkurranse fra arbeidstakere som slutter – konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. Utredningen inneholdt også forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven. Med virkning fra 2016 ble det innført et nytt kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.

Samme år ble boken Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold utgitt, med Borch som redaktør. Boken omhandler arbeidstakeres adgang til å drive virksomhet i konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Særlig beskrives arbeidstakeres lojalitetsplikt, avtalte konkurransebegrensninger, krav om erstatning og midlertidig forføyning.

Bøker av Alex Borch

Les mer her

Fagbøker

Artikler