Camilla Selman

Camilla Selman

Kommuneadvokat i Oslo kommune.
Cand.jur. i 1997.

Selman har bred sivilrettslig erfaring, men har de siste årene arbeidet mye med arbeidsrett, forvaltningsrett, offentlighet og innsyn, og prosedyre.

Hun ble cand.jur. i 1997 ved Universitetet i Oslo. Etter endt utdanning fikk Selman jobb som konsulent i Skattelovavdelingen til Finansdepartementet. Fra 1999 til 2011 var hun advokatfullmektig og advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Selman fikk møterett for Høyesterett i 2007. I 2011 ble hun ansatt som senioradvokat i Advokatfirmaet Wiersholm, før hun ble partner i Advokatfirmaet Hjort i 2013. I 2018 ble Selman kommuneadvokat i Bærum, og i 2020 tiltrådte hun som kommuneadvokat i Oslo.

Bøker av Camilla Selman

Kristian Brandt mfl., Offentleglova. Lovkommentar. Universitetsforlaget 2018.

Alex Borch (red.) mfl., Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold, Universitetsforlaget 2016.

Efjestad, Jon Sverdrup og Camilla Selman, Taushetsplikt i forvaltningen, Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker

Artikler