Amund Bjøranger Tørum

Amund Bjøranger Tørum

Professor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.
Dr. juris 2006.

Tørum er partner i Schjødt.

Tørum er oppvokst på Rørvik i Trøndelag. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2001, og ble dr. juris samme sted i 2006 på avhandlingen Direktekrav. Han fikk møterett for Høyesterett i 2017.

Under studiet var Tørum redaktør i Jussens Venner og vit.ass. Etter studiet ble han stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (2002-2006), og han arbeidet senere som førsteamanuensis og postdoktor samme sted (2006-2008). Fra 2002-2006 deltok han i EU-prosjektet Study Group on a European Civil Code, som ledet frem til Draft Common Frame of Reference (DCFR). Fra 2006-2008 var han fagansvarlig for entrepriserett, skipsbygging/fabrikasjon, internasjonale kontrakter og voldgift ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Fra 2008-2011 var han partner i advokat firmaet Kvale, der han arbeidet med tvisteløsning og prosjektrådgivning knyttet til oljeindustrien og bygg og anlegg. Han har siden 2011 vært partner i Schjødts avdelinger for prosedyre og energi. Tørum arbeider primært med prosedyre, og han har vært prosessfullmektig i mer enn 40 voldgiftssaker, herunder en rekke internasjonale voldgiftssaker. Han har også erfaring som voldgiftsdommer. Tidligere har han vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.

Tørum har forfattet en rekke bøker og artikler, hovedsakelig innenfor kontraktsrett, formuerett, komparativ rett, petroleumsrett og prosess. Sentrale arbeider er bøkene Direktekrav (2006), Petroleumsloven. Kommentarutgave (2009) og Interpretation of commercial contracts (2019). Han er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for forretningsjus.

Bøker av Amund Bjøranger Tørum

  • Tørum, Amund Bjøranger, Interpretation of commercial contracts, Universitetsforlaget 2019.
  • Hammer, Ulf mfl., Petroleumsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2009.
  • Lilleholt. Kåre mfl., Principles of European Law - Lease of Goods, European law publishers 2007.
  • Tørum, Amund Bjøranger, Direktekrav - særlig ved kjøp, tilvirkning og entreprise, Universitetsforlaget 2007.
  • Høivik, Knut mfl. (red.), Håkonarmål, Universitetet i Bergen 2006.

Kilder

Fagbøker

Artikler