Trond Stang

Trond Stang

Partner i Advokatfirmaet Schjødt.
Cand.jur. 1980.

Stang har jobbet med arbeidsrett gjennom hele sin karriere som advokat. Han har også vært med å bygge opp avdelingen for arbeidsrett i Schjødt.

Stang ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1980, med spesialisering i petroleumsrett. Etter studiet jobbet han seks år som juridisk rådgiver i Olje- og energidepartementet. I 1987 ble han ansatt som advokat i Schjødt, hvor han nå er partner. Frem til januar 2013 var han også leder av firmaet. Stang jobber innenfor hele det arbeidsrettslige området, inkludert tjenestemannsrett, utlendingsrett, pensjons- og personvernrett. De siste 10–15 årene har han bistått ledelsen i større virksomheter med omstillingsprosesser.

Bøker av Trond Stang

  • Stang, Trond, Ferieloven med kommentarer, Fagbokforlaget 2014.
  • Ørjasæter, Elin, Birgitte Stenberg Larsen og Trond Stang, Bedre ledelse. Kommunikasjon, styring, arbeidsrett, Cappelen Damm 2013.
  • Hammer, Ulf mfl., Petroleumsloven, Universitetsforlaget 2009.

Les mer her

  • Stang, Trond og Kari Bergeius Andersen, «Omgåelse av lovforpliktelser ved alternative kontraktsformer», Juristkontakt, 1999.
  • Stang, Trond og Kari Bergeius Andersen, «Arbeidstakers rett til selv å velgearbeidsgiver når arbeidsplassen selges», Lov og rett, 2001 s. 259–266.
  • Stang, Trond, «Gjeninntreden i stilling etter urettmessig utestengelse. Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelser 14. juli og 27. juli 2005 (HR 2005-01158-U og -01240-U)», Arbeidsrett og arbeidsliv, 2005.

Fagbøker

Artikler