Yngve Bustnesli

Yngve Bustnesli

Partner i Kvale Advokatfirma.
Cand.jur. 1994.

Bustnesli har solid kunnskap om olje og gassindustrien.

Han ble cand.jur. i 1994. Etter studiet fikk han jobb som advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han var deretter førstekonsulent og rådgiver i Olje- og energidepartementet frem til 2001.

I 2001 tok Bustnesli eksamen i engelsk rett ved College of Law i London. Han var også trainee i EU-kommisjonens generaldirektorat for energi og i Advokatfirmaet CMS Cameron McKenna i London. Siden har Bustnesli praktisert som advokat i flere større advokatfirmaer, som advokatfullmektig i Wikborg, Rein & Co, fast advokat i Arntzen de Besche og senioradvokat i advokatfirmaet Selmer. Han har vært partner i Kvale siden 2009. Han har vært ansvarlig advokat i et stort antall prosjekter på norsk sokkel, og har inngående kunnskap om petroleumsregelverket og de ulike kontraktene som benyttes i petroleumsindustrien. Bustnesli har vært sentral i mange større prosesser knyttet til kjøp og salg av selskaper som opererer på norsk sokkel. Han deltok også i arbeidet med delprivatiseringen av Statoil i 2001 og opprettelsen av de statlige selskapene Petoro og Gassco.

Bustnesli deltok i utarbeidelsen av gjeldende petroleumslov med forskrifter, og er medforfatter av sentrale bøker innen norsk petroleumsrett. Han er medforfatter av boken Petroleumsloven (2009), som gir en systematisk gjennomgang av reglene for myndighetenes forvaltning av norske petroleumsressurser. Sammen med Simen Skaar Kristoffersen har han skrevet Petroleumsregelverket (2013). Bøkene gir en samlet oversikt over petroleumsrettens viktigste rettskilder, sammen med forfatternes egne kommentarer.

Bøker av Yngve Bustnesli

Fagbøker