Andreas Motzfeldt Kravik

Andreas Motzfeldt Kravik

Avdelingsdirektør i seksjon for traktat-, miljø- og havrett i Utenriksdepartementets rettsavdeling.
Cand.jur. 2007.

Andreas Motzfeldt Kravik er avdelingsdirektør i seksjon for traktat-, miljø- og havrett i Utenriksdepartementets rettsavdeling.

Kravik har tidligere vært ambassaderåd ved Norges FN-delegasjon i New York, advokat ved FNs internasjonale straffedomstol i Kambodsja, rådgiver i sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet og dommerfullmektig i Drammen tingrett.

Kravik er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2007) og har også studert International Relations ved San Francisco State University (2003).

Han har publisert en rekke artikler om folkerett i norske og engelske tidsskrifter og bøker. Kravik er særlig interessert i forholdet mellom internasjonal juss og politikk. Han underviser regelmessig ved UiO i fagene folkerett og menneskerettigheter.

Bøker av Andreas Motzfeldt Kravik

Kravik, Andreas Motzfeldt, Stian Øby Johansen og Audun Lunnan Hjort, Folkerettslig metode, Universitetsforlaget 2023.

Utvalgte publikasjoner

«The Dispute Settlement Function of the ICJ: World Order or Transactional Justice?», i ICJ Handbook (sammen med Eirk Bjørge) (kommer).

«An Aanalysis of Stagnation in Multilateral Lawmaking – and Why the Law of the Sea has Trancended the Stagnation Trend», Leiden Journal of International Law, 2021, s. 935–956.

«State Immunity in Norwegian Courts: Recent Developments, Current Challenges and the Way Forward», Nordic Journal of International Law 2021, s. 435–445.

«The Security Council and Climate Change – Too Hot to Handle?», EJIL: Talk!/European Journal of International Law, 26 April 2018.

«Introductory Note to Resolution 2354 and the Comprehensive International Framework to Counter Terrorism Narratives», American Journal of International Law, 57 (1), 180–192, 2018.

«The Assembly of State Parties to the International Criminal Court Decides to Delete Article 124 of the Rome Statute», EJIL: Talk!/European Journal of International Law, 12 April 2016.

«Menneskerettsspørsmål for Høyesterett som EMD ikke har tatt stilling», Lov og Rett, 2015, s. 323–344 (sammen med Mads Andenæs og Eirik Bjørge).

«Høyesterett og EMD: Samspill, subsidiaritet og skjønnsmargin», Lov og Rett, 2015, s. 261–278 (sammen med Mads Andenæs og Eirik Bjørge).

«Retten til selvforsvar mot ikke-statlige aktører som angriper fra en annen stats territorium», Lov og Rett, 2014, s. 591–606 (sammen med Anette Ødelien).

«The Independence of Judges in the Russian Federation», Dommerforeningens jubileumsbok, 2014.

«Menneskerettene i væpnet konflikt», Lov og Rett, 2013, nr. 3, s. 214–231.

«Utfordringer i Russland ved etablering av uavhengige domstoler med uavhengige dommere», Dommerforeningen 100 år, jubileumsbok, 2012 (sammen med tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund og Marianne Magnus).

«Kan hensynet til nasjonal sikkerhet svekke utlendingers utsendelsesvern etter EMK artikkel 3?», Lov og Rett, 2011, nr. 7, s. 404–413.

«Torturkomiteens anmodninger om midlertidig beskyttelse og deres gjennomslagskraft i norsk rett», Lov og Rett, 2008, nr. 2, s. 102–119.

Fagbøker

Artikler