Anne Katrine Flornes

Anne Katrine Flornes

Utredningsleder i Samferdselsdepartementets kyst- og miljøavdeling

Anne Katrine Flornes er født i 1973 og ble cand. jur ved Universitetet i Bergen i 2000. Gjennom hele karrieren har hun arbeidet innenfor samferdselsområdet. Fra 2000 til 2013 var Flornes ansatt i Fiskeri- og kystdepartementet, hvor hun blant annet hadde fagansvaret for sjøsikkerhet og arbeidet med etatsstyring. Fra 2003 til 2004 var hun nasjonal ekspert i avdelingen for Internal Market Affairs i EFTA Surveillance Authority (ESA) i Brüssel. I ESA overvåket hun EØS-landenes implementering av regler på transportområdet.

Flornes har en sentral rolle i Samferdselsdepartementets arbeid med regelverksutvikling. Hun deltok i sekretariatet til havne- og farvannslovutvalget og har ledet arbeidet med utarbeidelse av lovproposisjonen som ligger til grunn for den nye havne- og farvannsloven. Hun har også fagansvaret for beredskap mot akutt forurensning, og har arbeidet mye med spørsmål innenfor området for forebyggende sjøsikkerhet. Flornes er leder av juridisk team i Samferdselsdepartementets Kyst- og miljøavdeling. Flornes er medlem av Kystvaktrådet, som tilrettelegger samarbeidet mellom Kystvakten og de instanser den bistår.

Bøker av Anne-Katrine Flornes

Bjella, Kristin, Ingvild Skorve og Anne-Katrine Flornes, Havne- og farvannsloven, lovkommentar, 1. utg., Universitetsforlaget 2021

Fagbøker