Anne Siiri Øyasæter

Anne Siiri Øyasæter

Prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom AS.
Mastergrad i arkitektur og MBA i strategisk ledelse.

Anne Siiri Øyasæter har bred erfaring fra offentlige og private virksomheter innenfor byplanlegging og eiendomsutvikling.

Anne Siiri Øyasæter er født i 1955 i Trondheim. Gjennom en lang karriere har hun fulgt mange store byutviklingsprosjekter fra planleggingsstadiet til ferdige boligområder og byrom: Fornebu, Bjørvika, Tjuvholmen og Vulkan er bare noen av dem. – Alt jeg jobber med krever at jussen brukes aktivt i utviklingsarbeidet, sier hun. – For eksempel når Bane NOR Eiendom lager single purposeselskaper med andre utviklere og slår flere eiendommer sammen for å utvikle et helt område. Jeg er altså opptatt av den «kreative» anvendelsen av jussen for å få til ting, og ikke den problematiserende.

Øyasæter har mastergrad i arkitektur fra Norges tekniske høgskole/NTNU 1981 og mastergrad i strategisk ledelse fra Norges handelshøyskole 2000. Etter arkitektstudiet jobbet hun som arkitekt ved arkitektkontoret Helliesen, Wåge og Hallgren, som selvstendig næringsdrivende i London og ved arkitektkontoret Thorsvik og Thesen. I 1989 ble hun ansatt som avdelingsarkitekt ved Oslo byplankontor. Fra 1992 var hun seksjonsleder i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, og i 1994 ble hun direktør i etatens avdeling øst og deretter i byutviklingsavdelingen. Fra 1997 til 2000 var hun ansatt i Statsbygg, hvor hun blant annet ledet arbeidet med etterbruken av Fornebu. Fra 2000 til 2007 var hun direktør for Aspelin Ramm Bolig AS i Aspelin Rammgruppen og arbeidet med planlegging og gjennomføring av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo. Fra 2007 har hun vært prosjektdirektør i tidligere Rom Eiendom AS, nå Bane NOR Eiendom AS. Her har hun ansvar for eiendomsutvikling av knutepunkter og andre sentrumsnære jernbaneeiendommer som skal transformeres til byutvikling, som Bjørvika og Filipstad i Oslo, Tangenkaia i Drammen og Trondheim Stasjonssenter m.fl.

Øyasæter har hatt og innehar en rekke verv i eiendomsselskaper og kommunale selskaper, bl.a. som styreleder i Tangenkaia Eiendom AS, styremedlem i Oslo Metropolitan Area og styreleder i Strandsonen Utvikling AS. I tillegg underviser hun i plan- og gjennomføring på masternivå ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fra 1990 til i dag har hun vært jurymedlem i en rekke arkitektkonkurranser.

Bøker av Anne Siiri Øyasæter

Ness, Stein og Anne Siiri Øyasæter, Eiendomsutvikling- fra planlegging til ferdigstillelse, Universitetsforlaget 2018. 2. utgave kommer 2021.

Fagbøker