Bettina Banoun

Bettina Banoun

Partner i Advokatfirmaet Wiersholm.
Dr. juris 2003.

Født i en rød folkevognboble, oppvokst med marokkansk mat og musikk er Banoun blitt en av våre fremste eksperter på skatterett.

Banoun ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1995. To år tidligere oppnådde hun en mastergrad i europeisk og sammenlignende rett ved Oxford University. Etter studiet fikk hun jobb som advokatfullmektig, hos Advokatene i Telenor (1996–1997), før hun vendte tilbake til Universitetet i Oslo som stipendiat fra 1997 til 2001. I denne perioden var hun også gjesteforsker ved Harvard Law School og i OECD. Banoun ble dr. juris på avhandlingen Omgåelse av skattereglene i 2003, som ble utgitt som bok samme år.

Fra 2002 til 2004 var hun fast advokat hos BA-HR, før hun ble partner i Wiersholm i 2004. Her er hun blant annet leder for faggruppen skatt. Hun har bistått i en rekke prinsipielle saker, som Fokus Bank -saken om EØS-stridige utbytteregler, rederiskattesaken om grunnlovsstridige, tilbakevirkende lover, gjennomskjæringssaker, saker om advokaters taushetsplikt og i det første skattegruppesøksmålet i Norge om lovligheten av eiendomsskatten i Oslo. Banoun har fått bred erfaring innen skatterett, prosedyre, forvaltningsrett, selskapsrett og EØS-rett. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2006 og prosederer jevnlig for norske domstoler. Hun har også prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen og har klagesaker for ESA.

I perioden 2005 til 2015 var hun medlem og senere leder av Advokatforeningens skattelovsutvalg og styremedlem i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA fra 2005 til 2016. Hun er oppnevnt som revisor til den norske Nobelkomiteen.

Hun har undervist i en rekke fag. I tillegg veileder hun studenter og har sittet i bedømmelseskomiteer for juridiske doktorgrader og søkere til førsteamanuensisstillinger ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Hun er forfatter av en rekke artikler og kronikker med hovedvekt på skatterettslige og skattepolitiske emner.

Da Banoun var 13 år, ønsket hun å bli enten advokat, skuespiller eller politiker. Man kan trygt si at hun er langt på vei allerede. Skuespillertalentet hadde hovedrollen i filmen X, som vant juryens spesialpris i Venezia (1986) og Amandaprisen her hjemme for beste norske film (1987). Hun hadde også en av hovedrollene i filmen Svarte Pantere (1996).

Bøker av Bettina Banoun

Fagbøker

Artikler