Arvid Aage Skaar

Arvid Aage Skaar

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1991.

Arvid Aage Skaar er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsarbeid er knyttet til skattespørsmål i internasjonale forhold.

Arvid Aage Skar er født og oppvokst i Hardanger, og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1976. Som fersk jurist startet han karrieren i Distriktenes utbyggingsfond i 1977. Året etter tiltrådte han en stilling ved Oslo likningskontor.

I 1980 ble Skaar ansatt som foreleser ved Handelshøyskolen BI. Han fikk advokatbevilling i 1982, og fullførte samme år et spesialkurs i regnskap etterfulgt av ny jobb som kontorsjef i Skattedirektoratet.

I 1983 vendte Skaar tilbake til Handelshøyskolen BI, denne gang som amanuensis. I perioden 1987–1988 hadde han et studieopphold ved Harvard Law School der han arbeidet med sin doktoravhandling. I samme tidsrom var han stipendiat ved Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF), med base på Handelshøyskolen BI. Forskingsarbeidet i NAVF pågikk frem til 1990.

Skaar ble dr. juris ved Universitetet i Oslo i 1991, og gjenopptok sitt arbeid ved Handelshøyskolen BI som førsteamanuensis. I 1993 tiltrådte han som advokat ved advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, og ble samme år tilbudt partnerskap i firmaet.

I 1994 ble Skaar ansatt som professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI. Han var i perioden 1994–1997 også tilknyttet advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech som kontorfelle. Samtidig var han medlem i Klagenemnda for oljeskatt, og nestleder i Overligningsnemnda for storbedrifter.

Han aksepterte i 1997 tilbudet om partnerskap i Wiersholm, Mellbye & Bech (som i 1999 fikk sitt nåværende navn Wiersholm).

I 2004 fikk Skaar møterett for Høyesterett.

I 2016 tiltrådte han som professor dr. juris ved Universitetet i Oslo. Fra 2021 er Skaar professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Skaar har et omfattende juridisk forfatterskap, først og fremst innen skatterett.

Ved siden av jussen er Skaar glad i friluftsliv, og har besteget høye fjelltopper i Norge, Alaska, Colorado, Kaukasus og Alpene. Han spiller sjakk på lavt nivå i en sjakklubb i Oslo og er supporter av Aston Villa FC og Stabæk Fotball. Skaar er gift, har fire barn, tre barnebarn og er bosatt i Bærum.

Bøker av Arvid Aage Skaar

Skaar, Arvid Aage og Roy K. Kristensen, Lærebok i bedriftsskatterett, Gyldendal Norsk Forlag 2017.

Skaar, Arvid Aage (red.), Norsk skatteavtalerett, Gyldendal Norsk Forlag 2006.

Skaar, Arvid Aage og Tor S. Kildal, Bedriftsskatterett, Gyldendal Norsk Forlag 2005.

Kilder

Aftenposten Redaksjon, «Jubilanter», Aftenposten 07. august 2020 (lest 06.01.2022).

Fagbøker

Artikler