Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm

Lagdommer i Borgarting lagmannsrett.
Cand.jur. 1974.

Engstrøm har særlig arbeidet med erstatningsrett og vegtrafikkrett. Han har publisert flere fagartikler innen disse rettsområdene.

I studietiden var han vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo. Etter at Engstrøm ble cand.jur. i 1974, ble han ansatt i Justisdepartementets lovavdeling. Senere har han arbeidet i rederiet Fred. Olsen & Co, Samvirke forsikring, VÅR bank og forsikring, og i Sparebank 1 Gruppen AS. Han har også vært dommerfullmektig og vernepliktig krigsadvokat. Engstrøm har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2007.

Engstrøm har deltatt i flere offentlige utredningsutvalg, blant annet utvalget som utredet erstatning for forurensingsskader, Sjølovkomiteen og Samerettsutvalget.

Bøker av Bjørn Edvard Engstrøm

Les mer her

Fagbøker

Artikler