Veg­trafikk­loven og trafikk­reglene

Veg­trafikk­loven og trafikk­reglene

Kommentar­utgave

5. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Boken gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften og inneholder dessuten redegjørelser for det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkens område.

Kommentarutgaven til vegtrafikkloven foreligger nå i 5. reviderte utgave. Denne utgaven er i sin helhet revidert og ajourført, samtidig som noen av kommentartekstene er omskrevet og forbedret. En samlet oversikt over endringer i vegtrafikkloven siden 1965 er tatt inn som et eget vedlegg.

Boken er ajourført per august 2011, men det er også foretatt enkelte ajourføringer under arbeidet med korrekturen fram til 1. januar 2012. Nye regler om kjøring med motorvogn under påvirkning av andre stoffer enn alkohol er innarbeidet. Listen over ulike narkotiske og andre stoffer med forbudsgrenser og grenser for straffutmåling, er inntatt i boka som et særskilt vedlegg. Listen er identisk med den listen som ble fastsatt ved forskrift 20. januar 2012 og ble satt i kraft fra 1. februar 2012. Boka omtaler også spørsmålet om hjemmel til såkalt miljøfartsgrense.

Papirutgaver av kommentaren