Cecilie M. Mejdell

Cecilie M. Mejdell

Veterinær og seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo.
Dr. scient. 1993.

Mejdell har i en årrekke arbeidet med dyrevelferd både som forsker og som rådgiver for myndighetene.

Hun er utdannet veterinær ved Norges veterinærhøgskole i 1982 og fullførte sin dr. scient. ved samme institusjon i 1993. Siden 2006 har Mejdell vært ansatt ved Veterinærinstituttet i Oslo med dyrevelferd som ansvarsområde. Hun har deltatt i forskningsprosjekter om blant annet bedre velferd for kalver og om kognisjon hos hester. Mejdell er dessuten anerkjent som europeisk veterinærekspert (diplomat) innen fagområdet «Animal Welfare Science, Ethics and Law».

Mejdell var sentral i arbeidet med stortingsmeldingen om dyrevelferd (2002/2003). Hun var med i referansegruppen til ny dyrevelferdslov og har bidratt i utredningsarbeid som danner grunnlaget for den nye dyrevelferdsloven fra 2009. Mejdell har bidratt i rettsvesenet både som sakkyndig vitne og fagkyndig meddommer. Hun har vært sekretær i Rådet for dyreetikk gjennom 15 år, og har sittet i Vitenskapskomiteens faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd. Mejdell har skrevet Dyrevelferdsloven. Kommentarutgave (2011) sammen med jurist Inger Helen Stenevik.

Hun har publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og har bidratt i flere bokutgivelser.

Bøker av Cecilie M. Mejdell

Les mer her

Fagbøker