Inger Helen Stenevik

Inger Helen Stenevik

Saksbehandler i Lotteritilsynet og gårdbruker.
Cand.jur. 1996.

Stenevik er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen (1996). Hun har bred erfaring med offentlig forvaltning på dyrevelferdsområdet gjennom mange års arbeid i Landbruksdepartementet (1997–1998), Statens dyrehelsetilsyn (1999–2004) og senere Mattilsynet (2004–2006). Stenevik ledet prosjektgruppen som fremmet forslaget om ny dyrevelferdslov til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Da hun ble 40 år i 2010, kjøpte hun et forfallent bruk i Sunnfjord og begynte arbeidet med å sette det i stand. Slik fikk hun realisert drømmen om å drive egen gård. Dagen begynner klokken fem. Slik rekker Stenevik en tur innom fjøset før hun drar på jobb i Førde.

I 2012 begynte Stenevik å jobbe i Lotteritilsynet. Her er hun en del av prosjektgruppen som utarbeider forslag til ny pengespillov på oppdrag fra Kulturdepartementet. Gruppen skal også samle og revidere relevante forskrifter fra lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Tidshorisonten for lov- og forskriftsarbeidet er ferdigstillelse i løpet av 2020.

Fra februar 2016 til april 2017 var Stenevik i permisjon fra sin stilling i Lotteritilsynet for å være i Sekretariatet for Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

Sammen med Cecilie M. Mejdell er Stenevik forfatter av Dyrevelferdsloven. Kommentarutgave som ble utgitt i 2011.

Bøker av Inger Helen Stenevik

Les mer her

Fagbøker

Artikler