Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad

Dommer i Oslo tingrett.
Master i rettsvitenskap 2009.

Efjestad har vært dommer i Oslo tingrett siden 2022. Han har tidligere jobbet som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo (2016–2022), seniorrådgiver hos Sivilombudet (2015–2016), dommerfullmektig i Oslo og i Haugaland tingrett (2011–2015), vernepliktig jurist ved Forsvarets operative hovedkvarter (2010–2011) og som forsvarer (2009–2010). Under studiet var han vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett/stipendiat ved Stortingets utredningsseksjon (2008–2009).

Efjestad er tidligere leder av Dommerfullmektigforeningen, og har i en årrekke vært sensor, veileder og kursholder ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Bøker av Jon Sverdrup Efjestad

  • Kristian Brandt mfl., Offentleglova. Lovkommentar. Universitetsforlaget 2018.

  • Haugen, Finn og Jon Sverdrup Efjestad, Strafferett – håndbok, 4. utg. Cappelen Damm Akademisk 2015.

  • Skarning, Nicolay mfl., Rettsmøtene skritt for skritt, 3. utg. Juristforbundet 2016.

Les mer her

Fagbøker

Artikler