Kristian Brandt

Kristian Brandt

Senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort.
Cand.jur. i 2004.

Brandt er spesialist i forvaltningsrett. Han har bred erfaring med problemstillinger som oppstår i skjæringspunktet mellom juss og politikk.

Brandt ble cand.jur. i 2004 ved Universitetet i Oslo. Han hadde da vært ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett (2003–2004). Etter studiet fikk Brandt jobb hos Sivilombudsmannen, først som førstekonsulent, siden rådgiver, seniorrådgiver og til slutt kontorsjef. I 2010 ble han ansatt som seniorrådgiver ved Statsministerens kontor. I 2013 gikk Brandt over til det private næringsliv som advokatfullmektig og siden advokat i Advokatfirmaet Hjort. Her bistår han både offentlige og private virksomheter med strategisk rådgivning og myndighetskontakt. Brandt er en hyppig brukt foredragsholder i forvaltningsrett og offentleglova.

Bøker av Kristian Brandt

Fagbøker

Artikler