Lasse Brautaset

Lasse Brautaset

Attorney, Nordisk Skibsrederforening
Cand.jur. 2002

Lasse Brautaset er attorney i Nordisk Skibsrederforening, også kjent som Nordisk Defence Club (“Nordisk”). Hans faglige interessefelt inkluderer maritime kontrakter, samt sikkerhet, miljøtemaer og sanksjoner.

I 1985 fullførte Brautaset sin juridiske utdannelse (J.D.) ved University of Oregon School of Law. Han har også en bachelorgrad fra Department of Engineering ved Princeton University. Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2002.

Brautaset startet sin karriere i Nordisk institutt for sjørett som amanuensis i 1985, hvor han blant annet foreleste i engelsk/amerikansk kontraktsrett og sjørett.

I perioden 1987–1989 jobbet Brautaset i Den norske Creditbank (nå DNB), før han i 1989 startet i Nordisk.

Bøker av Lasse Brautaset

Falkanger, Thor, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law. The Norwegian Perspective, 4. utgave, Universitetsforlaget 2017.

Fagbøker