Markus Jerkø

Markus Jerkø

Førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo
Cand.jur. 2007, Ph.D. 2015

Markus Jerkø er født i 1980 og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2007. Han har i tillegg en bachelorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Fra 2010 var han stipendiat ved Institutt for privatrett ved UiO og skrev avhandlingen Rettslig bevisvurdering – om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse (2015). Et bearbeidet utdrag av avhandlingen ble i 2017 utgitt i bokform med tittelen Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Jerkø ble ansatt som postdoktor i 2015 og har fra 2019 vært førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han underviser i blant annet juridisk metode og rettslig argumentasjon og skriving.

Jerkø var redaksjonssekretær i tidsskriftet Lov og Rett fra 2012 til 2020 og er styremedlem i Norsk Forening for Rettsfilosofi.

I sin forskning kombinerer Jerkø juridiske og andre faglige perspektiver. Han er særlig opptatt av rettslig argumentasjon og av forståelsen av rettslige begreper. Jerkø har blant annet publisert artikler om barnets beste, bevisbyrden, bærekraftig utvikling, det faktuelles rolle i rettsanvendelsen, kravbegrepet i sivilprosessen, rettslige prinsipper og utilregnelighet.

Kilde: https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/markusj/ (lest 23.02.2021)

Bøker av Markus Jerkø

Jerkø, Markus, Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav, 1. utg., Universitetsforlaget 2017.

Fagbøker

Artikler