Marte Eidsand Kjørven

Marte Eidsand Kjørven

Førsteamanuensis ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo.
Ph.d. i rettsvitenskap 2016.

Som forsker interesserer Kjørven seg særlig for samspillet mellom den EU-baserte markedslovgivningen og nasjonal formuerett.

Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2007. Masteroppgaven om avbrytelse av foreldelsesfrister skrev hun mens hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Da hun var ferdig utdannet, ble Kjørven ansatt i Kluge advokatfirma. Sammen med flere av sine kolleger her skrev hun boken Foreldelse av fordringer (2011), en utgivelse som tok utgangspunkt i hennes masterprosjekt.

I 2016 disputerte Kjørven for den juridiske doktorgraden ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Ytelse av investeringstjenester forbruker – verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til adferd. Året etter ble avhandlingen i bearbeidet versjon gitt ut som bok. I boken trekker hun opp grensen mellom forbrukerens ansvar for egne investeringsbeslutninger på den ene siden og finansinstitusjonens plikter og ansvar på den andre.

Fra mai 2016 til oktober 2017 var hun tilknyttet Lovavdelingens enhet for privatrett. Her jobbet hun i hovedsak med utarbeidelse av forslag til ny finansavtalelov med gjennomføring av blant annet betalingstjenestedirektivet. Kjørven underviser i formuerettslige fag og innen finansmarkedsrett.

Kjørven er opptatt av formidling, og hun har bred erfaring med å holde foredrag og kurs for ulike målgrupper. I 2015 gikk hun av med seieren i finalen for Oslo og Akershus i Forsker Grand Prix.

Bøker av Marte Eidsand Kjørven

Les mer her

Fagbøker

Artikler