Herman Bruserud

Herman Bruserud

Førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.
Ph.d. 2010.

Både som praktiserende advokat og som akademiker har Bruserud arbeidet innen områdene obligasjonsrett og entrepriserett.

Han ble cand.jur. i 2002 og tok doktorgraden i 2010 på en avhandling om hardshipklausuler. Da han skrev sin avhandling, hadde bruken av denne typen klausuler bare i liten grad vært underlagt analyse i nordisk kontekst. Et sentralt spørsmål i avhandlingen var om hardshipklausuler fungerer som ønsket av partene når norske regler utgjør bakgrunnsretten. Han har også erfaring som advokat i advokatfirmaene Haavind (2002–2004) og Kluge (2008–2011), og som ansatt i Justisdepartementets lovavdeling (2011–2012).

Siden 2012 har Bruserud vært førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Ved siden av å undervise ved universitetet har han drevet etterutdanning av jurister og andre faggrupper. Han har sittet som styreleder i Stiftelsen Lovdata siden 2015.

Bruserud er medforfatter av boken Foreldelse av fordringer (2011), som er et resultat av samarbeid mellom jurister i Kluge Advokatfirma. Bruserud stod for revisjonen av Kjøpsrett (2. utg. 2015), som viderefører professor Viggo Hagstrøms lærebok om emnet. Sammen med Hagstrøm har Bruserud også skrevet et oppdatert verk om kontraktsforholdet mellom byggherre og entreprenør. Bruserud fullførte Entrepriserett (2014) alene, men på fundamentet av Hagstrøms bok om entrepriserettslige emner fra 1997.

Bøker av Herman Bruserud

  • Bruserud, Herman og Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett, 2.utg. Universitetsforlaget 2015.
  • Bruserud, Herman og Viggo Hagstrøm, Entrepriserett, Universitetsforlaget 2014.
  • Bruserud, Herman, Hardshipklausuler, Fagbokforlaget 2010.

Les mer her

Fagbøker

Artikler