Stian Øby Johansen

Stian Øby Johansen

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Ph.d. 2017.

Stian Øby Johansen er tilknyttet to sentre ved Det juridiske fakultet i Oslo: PluriCourts og Senter for europarett. Han interesserer seg særlig for spørsmål som ligger i skjæringsfeltet mellom ulike grener av den internasjonale retten, og forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett.

Johansen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2012. Siste studieår jobbet han som vitenskapelig assistent ved Senter for europarett mens han skrev masteroppgave om EUs tiltredelse til den europeiske menneskerettskonvensjon. I denne perioden var Johansen blant annet medredaktør av EuroRett, et tidsskrift som oppsummerer de siste viktige europarettslige avgjørelsene i EU-domstolen, EFTA-domstolen og norske domstoler.

Etter fullført mastergrad startet Johansen sin karriere som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort DA. I 2013 fikk han jobb som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. I 2017 avla han sin ph.d.-grad og tiltrådte deretter en stilling som førstelektor. I 2019 rykket han opp som førsteamanuensis, og siden 2023 har han vært ansatt ved Institutt for offentlig rett.

Ved siden av er Johansen redaksjonssekretær i Tidsskrift for Rettsvitenskap og medlem av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Bøker av Stian Øby Johansen

Kravik, Andreas Motzfeldt, Stian Øby Johansen og Audun Lunnan Hjort, Folkerettslig metode, Universitetsforlaget 2023.

Johansen, Stian Øby, The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations, Cambridge University Press 2020.

Artikler