Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen

Partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.
Cand.jur. 1997.

Andersen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997. Da hadde hun også jobbet flere år som vitenskapelig assistent ved universitetet (1993–1995). Under studiet var hun også praktikant i Advokatfirmaet Arntzen Ueland & Co (1995–1996). I 1998 fikk Andersen jobb som forskningsassistent ved Institutt for offentlig rett (UiO), hvor hun ble et år, frem til hun begynte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt i 1998. Andersen ble i firma frem til 2007, forfremmet til advokat og senioradvokat. I denne perioden tok hun Diplomeksamen i EU-rett ved King’s College London (2001).

I 2007 ble hun partner i Storeng, Beck & Due Lund. I 2017 var Andersen daglig leder for advokatkontoret. Andersen er veileder og sensor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Hun er også ofte brukt som foreleser og kursholder innen arbeidsrett og HR-rettslige spørsmål.

Sammen med Tom Beck, Arve Due Lund, Nils Storeng, Terje Gerhard Andersen og Thomas B. Svendsen er Andersen forfatter av boken Arbeidslivets spilleregler som kom i 4. utgave i 2016. Denne boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger.

Bøker av Kari Bergeius Andersen

Les mer her

Storeng, Beck & Due Lund, «Kari Bergeius Andersen».

Fagbøker

Artikler