Innsikt

Kjøper og selger «snarvei» til jusspensum

Kjøper og selger snarvei til jusspensum

DELINGSTUDENTER: Jusstudenter kjøper og selger hverandres oppsummeringer av pensumbøker og forelesningsserier på markedsplassen FileFora. En god oppsummering kan gå for 100 kroner. Tilsammen omsettes det allerede for én million kroner i året. Foto: Illustrasjonbilde, Istock.

Lesetid ca. 6 minutter

Nå har også jusstudenter oppdaget delingsplattformen FileFora, der de kan kjøpe og selge hverandres studienotater. Bestselgeren for tiden er oppsummeringen «Tingsrett for studenter i tidsnød», men jussprofessor Miriam Skag advarer mot faren med å «outsource» notatskriving.

Hvor mye er det verdt å følge med i timen? Svaret finner du i prisen på dokumentene som kjøpes og selges i den relativt ferske nettjenesten FileFora. På denne studentmarkedsplassen, som nylig er «oppdaget» av jusstudenter, handles det med forelesningsnotater, eksamensbesvarelser og oppsummeringer av bøker.

De mest aktive jusstudentene på FileFora bruker i gjennomsnitt 400 kr i året på jussdokumenter.

- Johan Henrik Kintzell Frøstrup

For 139 kroner kan du for eksempel bli eier av «Grundig gjennomgang av arv- og familerett – notater fra forelesning JUS112 139 ved UIO». Da får du 47 sider med forelesning – og kortversjon av bøkene Arverett og Familieretten av Løderup. For femti kroner får du to eksamensbesvarelser som fikk A i Juridisk Metode I og II i fjor, mens en B-besvarelse fra Arbeidsretten koster førti kroner og en A-besvarelse fra faget Menneskerettigheter og rettsstat hundre kroner.

«For studenter i tidsnød»

– De mest aktive jusstudentene på FileFora bruker i gjennomsnitt 400 kr i året på jussdokumenter. Mest solgt for tiden er notatet «Tingsrett for studenter i tidsnød», forteller gründer og daglig leder i FileFora, Johan Henrik Kintzell Frøstrup.– Mange studenter bruker mye tid på å forstå pensum, uansett hvor godt formidlet det er på forelesning. Iblant er studenter bedre på å formidle vanskelig fagstoff med enkle ord, forklarer Frøstrup om hvorfor notater tydeligvis går som hakka møkk og varmt hvetebrød (økonomistudentene bruker forøvrig fem ganger så mye penger på FileFora som jusstudentene).

Frøstrup og de andre gründerne er opptatt av de ikke formidler noen form for snarvei til pensum.

– Vi anser ikke dokumentene som selges på portalen som erstatning for ordinær undervisning, men som et fint supplement til pensum, understreker de.

Frøstrup kom opp med ideen til nettstedet sammen med Andre Johan Storøy og Michael Kolstad Stornes da de gikk på handelshøyskolen i Bergen. Nå driver to av dem prosjektet videre ved siden av fulltidsjobber. De har attpåtil fått støtte av Innovasjon Norge og annonserer på Facebook og P4, men først og fremst har de «jungeltelegrafen» til å løpe foran seg.

Kjøper og selger snarvei til jusspensum

BESTSELGERE: «Tingsrett for studenter med tidsnød» er foreløpig den av 151 dokumenter fra jus-studie som har solgt best. Det selges foruten bok-oppsummeringer også eksamensbesvarelse og notater fra forelesningsrekker. Bildet er fra FileFora. Foto: Skjermdump, FileFora

Ti tusen brukere og en million kroner

Jungeltelegrafen tikker raskt. Antallet brukere av FileFora har doblet seg hvert år siden oppstarten i 2015. Nå er det oppe i 10.000.

I 2017 kjøpte og solgte disse notater, sammendrag, oppgaveløsninger og eksamensbesvarelser for totalt en million kroner. Selgerne beholder to tredjedeler, mens FileFora tar resten i bytte mot drift, og sikkerhetstiltak som vannmerker på verkene og grep for å forhindre plagiering.

– Alle dokumenter gjennomgår en kvalitetskontroll og sjekkes blant annet for plagiat. Selgeren kan bli bedt om å fremlegge ytterligere dokumentasjon dersom vi mistenker brudd på åndsverksloven eller noen av brukervilkårene, forklarer Frøstrup til Juridika;– Selgerne må også selv erklære at de ikke bryter åndsverksloven. Dersom dokumentene av en grunn ikke holder mål, har kjøper 14 dagers reklamasjonsrett.

Reklamasjonsretten gjelder for eksempel dersom dokumentet krenker andres rettigheter, inneholder dokumenterte faktafeil eller hvis innholdet ikke svarer til dokumentbeskrivelsen.

Stjerner som rating

En pekepinn på om et dokument er bra eller dårlig, er rangeringer i form av antall stjerner. Systemet er kjent fra tjenester som Airbnb og Nabobil. Men ikke alle dokumenter rangeres.

Noen gjør det bedre enn andre. Notatet «Kort og Presis oppsummering av Juridisk metode» av brukeren «Synn.ve» har for eksempel bare fått én stjerne. «Sammendrag i Påtalerett» og «Erstatningsrett for studenter i tidsnød» har begge fått fem. Påtalerett har dessuten fått en anmeldelse:«Heilt supre notat som gav meg rask oversikt over det meste sentralt. Står mykje nyttig om dommar og slikt også».

Jeg ville som student aldri tatt sjansen på å bruke andres notater.

- Miriam Skag

Skeptiske og positive professorer

Av over 2500 titler tilgjengelig på portalen, er det så langt omsatt 151 jussdokumenter (du kan søke på juss, rettsvitenskap og juridiske fag). Bergen er det største studiested for dem, og tingsrett, forvaltningsrett og statsforvaltningsrett er de største fagene.

– Vi har fått mange hyggelige henvendelser fra studenter som er kjempefornøyde, sier Storøy.

Han og Frøstrup sier det også gjelder underviserne:

– De fleste professorene som vi har snakket med er utelukkende positive. Jussprofessor Erik Røsægsendte oss for eksempel en mail for noen måneder siden og sa han hadde lagt ut lenke til en mønsterbesvarelse i faget JUS3212, bedyrer Frøstrup.

Den første jussakademikeren Juridika spør, virker derimot ikke like overbevist;

– Jeg har hørt rykter om at blant annet forelesningsnotater selges, men jeg har ikke vært inne og sett. Bruk av såkalte mønsterbesvarelser er ikke nytt, og det kan nok være nyttig for en del, i hvert fall om besvarelsen ledsages av kommentarer fra vitenskapelig hold. Jeg er derimot langt mer skeptisk til bruk av andres forelesningsnotater og oppsummeringer.

Det sier Miriam Skag, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen - og vinner av jusstudentenes Foreleserpris 2016;

– Jeg ville som student aldri tatt sjansen på å bruke andres notater. Man risikerer å gå glipp av verdifull læring. Det mest verdifulle er nettopp det selvstendige arbeidet og bearbeidingen av stoffet, så fra universitetsperspektiv virker det faktisk ganske problematisk.

Superstudenten fra Bergen

En av dem som i alle fall har bearbeidet noe selv, er brukeren «delegeferenda» (latin for « det som burde vært gjeldende rett», red.) fra Bergen. Studenten, som helst vil være anonym, er på femte året rettsvitenskap ved UiB. Han har til nå solgt 650 dokumenter på FileFora. Pr. mai 2018 er han dermed tjenestens mestselgende notat– og sammendragforfatter på juss. Han selger cirka 20-60 dokumenter i måneden i snitt, men ekstra mange nå rett før eksamen. Han er dessuten forfatteren av bestselgeren «Tingsrett for studenter med tidsnød».

– Jeg har delt med venner og sånn tidligere. Det er jo kjekt å tjene noen ekstra penger og dessuten hjelpe noen til å komme gjennom studiet, sier «delegeferenda».

Han har lagt ut oppsummeringer siden andreåret på jussen.

– Snart kommer det nok flere konkurrenter, tror og håper han – og minner om at inntekten neppe lever evig;– Innholdet i pensum, dommer og lover endrer seg jo fort, særlig når det kommer store lovendringer.

A-besvarelser er dårlig læring.

- «Delegeferenda»

Legger ikke ut A-besvarelsene sine

«Delegeferenda» setter sin ære i å lage et dokument med det «lille ekstra», som å legge ved domslister med sammendrag og forklaring av dommer.

Eksamensbesvarelsene sine, derimot, legger han helst ikke ut, selv om de får A.

– A-besvarelser er dårlig læring. Selv A-kandidater gjør materielle og metodiske feil, så det krever gode kommentarer for å gjøre noen nytte å lære av. I Bergen legger uansett Juristforeningen og Fagstyret ut A-besvarelser gratis for studentene.

Han sier han ikke er bekymret for hverken konkurranse eller at de skal piratkopieres.

– Jeg legger dem jo ikke ut for spesielt høy pris uansett.

Selv er hans egen favorittekst «Forvaltningens skrekk», et dokument som har solgt nesten like bra som tingsrettsaken.

– I den har jeg prøvd å være litt original. Den er mer et forslag til oppgaveløsning enn sammendrag av pensum.

Det han ser mangler nå, er stoff fra valgfagene.

– Der er det få fag som har sensorveiledninger og tilgjengelige A-besvarelser. Noen må ta opp stafettpinnen og bidra med gode dokumenter for å hjelpe til.

LESERNES MENING: Denne nyhets- og magasintjenesten er i «beta» – vi jobber med å utvikle og forbedre den. Hva ønsker du å lese mer om? Hva syntes du om saken du leste her? Vi vil gjerne høre fra deg som leser. Skriv til oss på epost.