Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlige redaktører:
Tarjei Thorkildsen, advokat i Advokatfirmaet BAHR
Margrethe Meder, advokat og avd.dir. i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nina Kroken, advokat i Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Stein Evju, professor emeritus ved Universitetet i Oslo
Tron Sundet, nestleder i Arbeidsretten

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedArbejdsret og flexicurity – Grønbogen om modernisering af arbejdsretten

    av
    • Ruth Nielsen
    s. 155 - 170Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedOppreisningserstatning ved oppsigelse og avskjed – grunnlag, nivåer og skatt

    avs. 171 - 186Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedEr det fritt frem for bindingstid i arbeidsforhold? En kommentar til Høyesteretts dom av 7. april 2006

    av
    • Camilla Schøyen Breibøl
    s. 187 - 204Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedByrial R. Bjørst: Ligeløn for job av samme værdi

    s. 205 - 208Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2006

 • 2005

 • 2004