Jussens Venner

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedJussens Venners jubileumspris

    s. 137 - 137Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedForvaltningspraksis som rettskilde – belyst med praksis fra ett eller flere forvaltningsområder

    av
    • Håvard Kjærstad
    s. 138 - 160Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedDen norske obligasjonsretts historie

    avs. 161 - 168Lesetid under 1 minutt
   • lockedKonkurranseprosessen

    avs. 169 - 200Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedRettsvernhevd

    avs. 201 - 209Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedForbrukernes rett til å avvise entrepenørens levering av bolig etter bustadoppføringslova § 15 tredje ledd

    av
    • Henrik Øvrebø
    s. 210 - 220Lesetid under 1 minutt
   • lockedFra perioden 14. februar til 5. mai 2003

    s. 221 - 224Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980