Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

Ansvarlig redaktør:
Ane Margrethe Lyng, høgskolelektor, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

cover
 • 2019

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Ane Margrethe Lyng
    s. 111 - 111Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedSatellittgeodesiens tidlige historie i Norge

    av
    • Bjørn Ragnvald Pettersen
    s. 112 - 123Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedKonseptuell tidligfase og plan for utbyggingstiltak

    av
    • Martin Lund-Iversen
    s. 124 - 137Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedLandscape Measures for Improved Management of Stormwater and Leachate at Old Closed Landfills

    av
    • Elisabeth Sjödahl
    s. 138 - 159Lesetid ca. 22 minutter
   • Debatt

    lockedFra rettspraksis. Zachariasbryggen – hvilket vederlag skal bortfester betale ved overtakelse av bygningsmassen?

    av
    • Sølve Bærug
    s. 160 - 162Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPer Kåre Sky og Øystein Jakob Bjerva: Innføring i jordskifterett

    av
    • Erik Nord
    s. 163 - 165Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBjørn Stordrange og Ove Chr. Lyngholt: Ekspropriasjonserstatningsloven. Lovkommentar. 4. utgave

    av
    • Sølve Bærug
    s. 166 - 167Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 1