Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kart og Plan | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Helén Elisabeth Elvestad
    s. 67 - 67Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedUtviklingsstrategier ved komplekse eiendomsforhold

    av
    • Terje Holsen
    s. 68 - 86Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedKulturelle økosystemtjenester – et nyttig begrep i planlegging og konsekvensutredninger?

    av
    • Sanne Bech Holmgaard
    • Harald G. Johnsen
    • Einar Eythórsson
    s. 87 - 103Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedBioøkonomiens geografi og geografiske målkonflikter

    av
    • Svein Olav Krøgli
    • Misganu Debella-Gilo
    • Wenche E. Dramstad
    s. 104 - 120Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedSatellittgeodesiens tidlige historie i Norge. II. Norges geografiske oppmåling 1966–1972.

    av
    • Bjørn Ragnvald Pettersen
    • Per Christian Bratheim
    • Bjørn Geirr Harsson
    s. 121 - 135Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKjetil Stølen: Teknologivitenskap. Forskningsmetode for teknologer

    av
    • Leikny Gammelmo
    s. 136 - 137Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 1

 • 2019