Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kart og Plan | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 3-4

   • lockedDigitalisering og det offentlige kartgrunnlaget

    av
    • Sjur K. Dyrkolbotn
    s. 124 - 133Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedDet offentlige kartgrunnlaget (DOK) som dataressurs for pågående og fremtidige digitaliseringsprosesser

    avs. 134 - 141Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedGrensene i Økonomisk kartverk: Rettsgyldighet og bruk i grensefastsettende saker

    av
    • Dani Alexander Næss
    s. 142 - 165Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedDigitale muligheter for eiendomssak

    av
    • Leikny Gammelmo
    s. 166 - 185Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedNøyaktigheten til koordinatene i matrikkelen

    av
    • Helge Nysæter
    • Arve Leiknes
    • Leiv Bjarte Mjøs
    s. 186 - 207Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedSkred og planlegging

    av
    • Kjell Harvold
    s. 208 - 210Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedDemand-driven improvement of government geodata

    av
    • Thorben Hansen
    • Lennart Hansen
    • Bent Hulegaard Jensen
    s. 211 - 224Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedDa Statens kartverk møtte jordskifteretten

    av
    • Veronica Trygstad
    • Knut Boge
    s. 225 - 253Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedComputing remote sensing big data using local hardware and open-source software packages

    av
    • Misganu Debella-Gilo
    • Jonathan Rizzi
    s. 254 - 273Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedInterkommunal kystsoneplanlegging på Helgeland

    av
    • Håkan T. Sandersen
    s. 274 - 290Lesetid ca. 22 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2020

 • 2019