Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kart og Plan | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdene Eiendom, Offentlig styring, forvaltning og anskaffelser, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2023

  • Utgave 4

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Leiar

    av
    • Leiv Bjarte Mjøs
    s. 261 - 262Lesetid ca. 2 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Nabohensyn og naboret i lokalplanlægningen

    av
    • Finn Kjær Christensen
    • Michael Tophøj Sørensen
    s. 263 - 274Lesetid ca. 17 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Kommunetilsette sine erfaringar med grønstruktur i kommunen sitt planarbeid – ein kvalitativ studie

    av
    • Åsne Henden
    • Ingeborg Pedersen
    s. 275 - 290Lesetid ca. 21 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Medvirkningsutfordringer i sykehusbyggprosjekter

    av
    • Henrik Taubøll
    • Gro Sandkjær Hanssen
    s. 291 - 303Lesetid ca. 16 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Hvordan GIS-baserte analyser kan gi nyttig kunnskap til krevende planprosesser for fortetting

    av
    • Hans-Jacob Roald
    • Trygve Andresen
    • Remco de Koning
    • Akkelies van Nes
    s. 304 - 325Lesetid ca. 19 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Fra rettspraksis. «Ekspropriasjon mot naturalerstatning» og et eventuelt sakskostnadsvern etter Grunnloven § 105

    avs. 326 - 333Lesetid ca. 13 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019