Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Helen Elisabeth Elvestad
    s. 3 - 3Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedKreativitet i rettsforlik fra jordskifteretten

    av
    • Håvard Bergheim
    s. 4 - 22Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedHvorfor og hvordan endres Kyst-Norge. Hva mener fagfolk?

    av
    • Bjørn P. Kaltenborn
    • Line C. Wold
    • Stine Rybråten
    s. 23 - 40Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedMiljøkrav for akvakultur i kommunale arealplaner

    av
    • Svein Kornerud
    s. 41 - 58Lesetid ca. 30 minutter
   • Debatt

    lockedFra rettspraksis. Skeidar – kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon.

    av
    • Sølve Bærug
    • Karl Arne Utgård
    s. 59 - 62Lesetid ca. 5 minutter
 • 2019