Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

cover
locked
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.
 • 2019

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Ane Margrethe Lyng
    s. 3 - 3Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedNyttefordeling i jordskiftelova

    av
    • Marte Birkeland
    • Natasa Sandvold
    s. 4 - 19Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedStrukturelle føresetnader for Statens vegvesen ved forhandlingar om grunnerverv

    av
    • Sæmund Stokstad
    s. 20 - 38Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedPåregnelighetskravet i lys av Smibelg-saken

    av
    • Sjur K. Dyrkolbotn
    s. 39 - 53Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedOm høyde og ny vertikal referanseramme NN2000

    av
    • Inge Revhaug
    s. 54 - 64Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedHva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge?

    av
    • Berit Köhler
    • Øystein Aas
    • Audun Ruud
    s. 65 - 102Lesetid ca. 40 minutter
   • Debatt

    lockedFra rettspraksis. Erstatning for tap som følge av reguleringsplanvedtak

    avs. 103 - 105Lesetid ca. 3 minutter