Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kart og Plan | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedLeiar

    av
    • Leiv Bjarte Mjøs
    s. 98 - 99Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedKystsoneplanlegging: Hvilke kartdata vinner fram i planprosessen?

    av
    • Ivar Svare Holand
    • Hans Wilhelm Engel Thorsen
    s. 100 - 126Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedMultilocality of Living and Working Pre and Post COVID-19 Pandemic

    av
    • Mina Di Marino
    s. 127 - 135Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedDetecting built-up areas in agricultural fields using deep learning on Sentinel-2 Satellite Image Time Series

    av
    • Misganu Debella-Gilo
    s. 136 - 153Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedNy bydel i naturen – Hva har utbygging å si for fremtidig overvannssituasjon ved Martineåsen i Larvik kommune?

    av
    • Christina P. Ekeheien
    • Christian Almestad
    • Regula Frauenfelder
    • Ingerid Heggelund
    • Amy Oen
    s. 154 - 169Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedInnovasjon innen Sentre for forskningsdrevet innovasjon – en metaanalyse av erfaringer fra Klima 2050

    av
    • Jardar Lohne
    s. 170 - 191Lesetid ca. 23 minutter
  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019