Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kart og Plan | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 4

   • lockedLeiar

    av
    • Leiv Bjarte Mjøs
    s. 324 - 324Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedDispensasjoner fra nyere reguleringsplaner i Oslo – omfang og årsak

    av
    • Helle Holst Haugerud
    • Eivind Junker
    s. 325 - 344Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedTettstedspakker som samordnings- og samskapingsmodell

    av
    • Gro Sandkjær Hanssen
    • Marianne Knapskog
    s. 345 - 367Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedEn ny fjernmålingsteknikk for naturfarer og miljøovervåking ved bruk av mikrosatellitter

    av
    • Vegard Haneberg
    • Mads Engja Rindal
    • Mostafa Hoseini
    s. 368 - 381Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedPlanning green infrastructure in dense urban areas with the Tangible Landscape (TL): A case study of the re-opening of the Mærradal creek in the city of Oslo, Norway

    av
    • Rengifo Ortega
    • Enrico Zanusso
    s. 382 - 399Lesetid ca. 14 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019