Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kart og Plan | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1-2

   • Leder

    lockedLeiar Kart og Plan nr. 1‒2/2021

    av
    • Leiv Bjarte Mjøs
    s. 3 - 4Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedMedvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen – en invitasjon til grubling

    av
    • Bengt Andersen
    • Joar Skrede
    s. 7 - 21Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedDeteksjon av hogstflater med tidsseriedata fra Sentinel-2

    av
    • Arnt Kristian Gjertsen
    s. 22 - 36Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedDynamisk havtopografi fra Sentinel-3 og vannstandsmålere langs norskekysten

    av
    • Kristian Breili
    s. 37 - 54Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedØkokontoer og arealbanker i kommunal natur- og arealforvaltning

    av
    • Anna M. M. Muhrman
    • Per Kristian Rørstad
    • Jonathan E. Colman
    s. 55 - 73Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedJordinndelingene i Finnmark: var de Norges eldste offentlige utskiftinger?

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 74 - 100Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedDen danske matrikel på St. Croix

    av
    • Camilla Knudsen
    • Terese Thode
    • Esben Munk Sørensen
    s. 101 - 116Lesetid ca. 21 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKristin Kjelland-Mørdre, Anne-Lise H. Rolland, Karen-Sophie Steen, Per Gammelgård og Carsten Anker: Konflikt, mekling og rettsmekling

    av
    • Solfrid Mykland Fjell
    s. 117 - 119Lesetid ca. 5 minutter
 • 2020

 • 2019