Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

Ansvarlig redaktør: Ane Margrethe Lyng, høgskolelektor, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

cover
 • 2019

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedNår alt blir smart

    av
    • Eivind Junker
    s. 175 - 176Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedEr kommunene forpliktet til å bruke klimapåslag ved flomfarevurdering?

    av
    • Steinar Taubøll
    s. 177 - 193Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedHow much City does the Smart City make?

    av
    • Leonardo Soria Hernández
    • Lauri Marjamäki
    s. 194 - 211Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedTowards a Smarter City

    av
    • Ningning Xie
    s. 212 - 229Lesetid ca. 23 minutter
   • Debatt

    lockedFra rettspraksis. Fordeling av planskapte verdier

    avs. 230 - 233Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1