Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedUDI stigmatiserer enslige mindreårige asylsøkere

    s. 313 - 315Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedInkorporeringen av FNs barnekonvensjon i norsk rett

    avs. 316 - 329Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedFelles foreldreansvar for alle foreldre?

    av
    • Lars Christensen
    s. 345 - 347Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedMedia som våpen ved folkemord

    av
    • Mita Chanana
    s. 348 - 354Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedGir stortingskomiteenes rolle i lovgivningen økt demokratisk kvalitet?

    av
    • Marit Skivenes
    s. 355 - 367Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedBarnas rett krenkes i utlendingsretten

    av
    • Tine Larsen
    s. 380 - 382Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedUtlendingsnemdas årbok for 2003

    av
    • Helge Hjort
    s. 383 - 386Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1