Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 7-8

  • Utgave 5-6

   • Leder

    lockedInternasjonale menneskerettigheter – er det gått for langt?

    av
    • Geir Ulfstein
    s. 257 - 258Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedSkjønnsmarginen i nyere praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol

    av
    • Lars Oftedal Broch
    s. 259 - 282Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedI hvilken utstrekning kan vitneforklaringer som er avgitt under etterforskningen, leses opp under hovedforhandlingen i straffesaker?

    avs. 283 - 307Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedStår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for fall?

    avs. 308 - 312Lesetid ca. 8 minutter
   • Debatt

    lockedMenneskerettighetene er ingen trussel mot rettssikkerheten

    av
    • Marius Emberland
    s. 313 - 315Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedEr rettsanvendelsen i EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen vesensforskjellig fra norsk rettskildelære?

    av
    • Sverre Blandhol
    s. 316 - 327Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedAnskaffelser i «egenregi» og «kvasi-egenregi» fra interkommunale samarbeid

    av
    • Fredrik B. Werpen
    s. 328 - 341Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedÆresvern og journalistikk i Norge og EMD

    av
    • Per Danielsen
    s. 342 - 369Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedPressefrihet kontra personvern – nye signaler fra Strasbourg?

    av
    • Jon Wessel-Aas
    s. 370 - 380Lesetid ca. 16 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNjål Høstmælingen: Internasjonale menneskerettigheter

    av
    • Håkon Glommen Eriksen
    s. 381 - 384Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962