Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 10

   • Leder

    lockedTerra-saken

    av
    • Filip Truyen
    s. 561 - 562Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedTomtefestelov grunneierens vern etter Grunnlov og EMK – Tre plenumsdommer av Høyesterett

    avs. 563 - 580Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedNy verdipapirregisterlov § 7-5 – godtroerverv av forvalterregistrerte finansielle instrumenter

    av
    • Thomas Chr. Poulsen
    s. 581 - 597Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedLojalitetsplikt som grunnlag for å begrense og utvide fleksibilitet i avtaleforhold

    av
    • Camilla Dalbak
    s. 598 - 612Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedOm miljøhensyn på formuerettens område – særlig om bruken av miljøhensyn i Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179

    av
    • Erik Monsen
    s. 613 - 630Lesetid ca. 24 minutter
   • Debatt

    lockedPrejudikater og tiden

    avs. 631 - 632Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedEn varemerkesaga II

    av
    • Bernt Boldvik
    s. 633 - 634Lesetid ca. 2 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Petter Graver: Rettsretorikk. En metodelære

    av
    • Sverre Blandhol
    s. 635 - 640Lesetid ca. 9 minutter
  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971