Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

   • Leder

    lockedPrester, taushetsplikt og avverging av overgrep

    avs. 241 - 242Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedKontraktsperioden i borekontrakter

    av
    • Lars Ragnar Mysen
    • Trond Sollund
    s. 243 - 259Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedRederiskattdommen – en dom om «optimalisering» av rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger?

    av
    • Svein Kristian Arntzen
    s. 260 - 271Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedMeklingsmodeller i tvisteloven: terapi, tvekamp eller kreativ problemløsning?

    av
    • Anna Nylund
    s. 272 - 284Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedExit objektivt ansvar for ugyldige forvaltningsvedtak

    avs. 285 - 291Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedKommuners skattefrihet for gevinst ved realisasjon av eierandel i vannkraftforetak

    av
    • Hilde Widerberg
    s. 292 - 295Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedDatalagringsdirektivet og menneskerettighetene – replikk til Jon Wessel-Aas

    avs. 296 - 298Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPer M. Ristvedt og Ola Ø. Nisja: Alternativ tvisteløsning

    av
    • Sverre Blandhol
    s. 299 - 301Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnneken Kari Sperr: Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen

    av
    • Gjermund Mathisen
    s. 302 - 304Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962