Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

   • Leder

    lockedHvem bør endre grunnloven? – Randbemerkninger til plenumsdommen om Opplysnings-vesenets Fond

    avs. 305 - 306Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedHemmelige elektroniske valg?

    avs. 307 - 323Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedDen relative reklamasjonsfristen ved mangler ved eiendomskjøp – med utblikk til Norden

    av
    • Harald Benestad Anderssen
    s. 324 - 343Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedFolkerettens krigsbegrep

    av
    • Magne Frostad
    s. 344 - 362Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedSkyldavgjørelsen skal begrunnes – men av hvem?

    av
    • Lars-Jonas Nygard
    s. 363 - 366Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedErlend Baldersheim: Reglar om fast eigedom

    avs. 367 - 368Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962