Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedReelle hensyn som rettskilde

    avs. 257 - 258Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedVaretektsfengsling av barn – sammen med voksne?

    av
    • Ingun Fornes
    s. 259 - 274Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedOkkupasjon, folkerett og dødsdommen mot Klinge

    avs. 275 - 294Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedEMDs avgjørelse i tomtefestesaken: revolusjonerende eller justerende?

    av
    • Stig H. Solheim
    s. 295 - 310Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedErstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak: Hvor står vi nå? – Kommentar til Markus Hoel Lie

    avs. 311 - 316Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKåre Lilleholt: Allmenn formuerett – Fleire rettar til same formuesgode

    av
    • Hans Fredrik Marthinussen
    s. 317 - 319Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971