Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører

Eivind Furuseth, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Benn Folkvord, professor, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger; professor II, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær

Christin Knudsen

Redaksjonsråd

Stig Sollund, ekspedisjonssjef, Finansdepartmentet

Einar Harboe, advokat, Advokatfirmaet Harboe & Co

Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Andreas Bullen, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Hans Georg Wille, advokat, EY

Kontakt

Eivind Furuseth, Handelshøyskolen BI, 0442 Oslo

E-post: eivind.furuseth@bi.no og benn.folkvord@uis.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedBeviskrav for forhøyet tilleggsskatt

    av
    • Hugo P Matre
    s. 121 - 122Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2014 - Del I

    avs. 123 - 144Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedNy skatteforvaltningslov - takk, men ikke bare (lov)pris

    avs. 145 - 149Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedHva er igjen av den ulovfestede omgåelsesnormen etter Rt 2014 s. 227 «Tangen»?

    av
    • Benn Folkvord
    s. 150 - 164Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedKontrakts- og organiseringsinnovasjon innen rigganskaffelse - Implikasjoner for riggbeskatningen

    av
    • Petter Osmundsen
    s. 165 - 175Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedInternprising av konserntjenester - sannsynliggjøring av mottatt tjeneste

    av
    • Georg Smidt Børresen
    s. 177 - 200Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedSkatteavtalenytt 2014

    av
    • Johanne Rian
    s. 201 - 219Lesetid ca. 23 minutter
  • Utgave 1

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001