Tidsskrift for eiendomsrett

Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende fast eiendom.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for nye lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, investorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Tom Rune Lian, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

Redaksjonsråd

Katrine Broch Hauge, ph.d., førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Frode Innjord, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Anders Pind, advokat, Advokatfirmaet Hammervoll & Co

Geir Stenseth, professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Endre Stavang, professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Tore Bråthen, professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Dag Henden Torsteinsen, advokat, Advokatfirmaet Grette

cover
 • 2019

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedNye trender i leiemarkedet krever kundefokus

    av
    • Maj Hines
    s. 3 - 9Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedJordskifterettens kompetanse til å gi rett til bruk av eksisterende vei

    avs. 10 - 32Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedNoen tanker om tomtefesteloven § 41 og sakskomplekset om Zachariasbryggen

    av
    • Tobias Solli Arnøy
    s. 33 - 49Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedFast eiendom – tilbakeføring når en ervervsforutsetning faller bort

    avs. 50 - 77Lesetid ca. 35 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMads Langnes: Utskiftningsrett og gardsskipnad

    avs. 78 - 80Lesetid ca. 3 minutter
 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005