Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

  • Utgave 4-5

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • lockedVanlig juridisk metode? Om rettsdogmatikken som juridisk sjanger

    avs. 149 - 178Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOm europeiseringen av tingsretten – særlig i lys av Den europeiske menneskerettighetsdomstols avgjørelser i Pye-saken

    av
    • Hans Fredrik Marthinussen
    s. 179 - 207Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedOm jakt, sameie og «kløyvd eigedomsrett» i Norge

    av
    • Geir Stenseth
    s. 209 - 224Lesetid ca. 20 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLars Björne: Realism och skandinavisk realism: 1911–1950. Den nordiska rättsvetenskapens historia, Del IV

    av
    • Jens Evald
    s. 225 - 229Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKarl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer

    av
    • Filip Truyen
    s. 229 - 233Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnne Hellum, Julie Stewart, Shaheen Sardar Ali og Amy Tsanga (red.): Human rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by walking

    av
    • Jørgen Dalberg-Larsen
    s. 233 - 241Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBirgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig Sørensen (eds.): Regulation in the EU

    av
    • Henrik Bull
    s. 241 - 246Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedArne Overrein: Kampen om folkeretten. 2. opplag

    av
    • Arne Willy Dahl
    s. 246 - 248Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLena Schelin: Bevisvärdering av utsagor i brottmål

    av
    • Eivind Kolflaath
    s. 248 - 253Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTorben Spaak: Guidance and Constraint. The Action-Guiding Capacity of Theories of Legal Reasoning

    av
    • Jørgen Dalberg-Larsen
    s. 253 - 257Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 258 - 269Lesetid ca. 14 minutter
  • Utgave 1

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980