Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 5

  • Utgave 3-4

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedIncoterms® 2010 moderna regler för användning vid köp av varor som skall transporteras

    av
    • Johnny Herre
    s. 1 - 14Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedDet formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren

    avs. 15 - 55Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedSchweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant: bidrag til utviklingen av læren om prøving av skjønnsmessige forvaltningsvedtak

    av
    • Marit Halvorsen
    s. 56 - 86Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedOm lovvalget i internationale sager om krænkelse af privatlivets fred

    av
    • Ole Lando
    s. 87 - 95Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Asp, Magnus Ulväng og Nils Jareborg: Kriminalrättens grunder

    av
    • Ragnar Hauge
    s. 95 - 96Lesetid ca. 2 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLisbet Christoffersen, Kjell Å. Modéer, Svend Andersen (red.): Law and Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives

    av
    • Peter Garde
    s. 96 - 102Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBenedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende lover

    av
    • Hans Chr. Bugge
    s. 102 - 106Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 110 - 133Lesetid ca. 30 minutter
 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980